Socialstyrelsen samlar kunskap om måltider till äldre

2020-06-10

Alla som arbetar inom vård och omsorg behöver kunskap om mat och näring – det är avgörande för äldres hälsa. Nu har Socialstyrelsen, i samarbete med Livsmedelsverket, samlat viktig kunskap i ämnet med syfte att öka förståelsen för matens betydelse.

Bra måltider för hälsosamt åldrande

Många äldre personer är friska och har goda matvanor, men med stigande ålder ökar andelen äldre med sjukdom eller funktionsnedsättning. Bra måltider är en viktig grund för både friska och sjuka personer men behöver ibland kompletteras med särskilda insatser vid vissa sjukdomstillstånd.

Nytt tema i kunskapsguiden

Socialstyrelsen har tagit fram ett tema om mat och näring för äldre personer. I temat kan personal lära sig mer om vad man behöver tänka på i planeringen av måltider för äldre personer inom omsorgen och om risken för undernäring. Här finns publikationer, webbaserade utbildningar och information från både Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

"Alla som jobbar i vården och omsorgen kan inspireras och hämta kunskap från temat på Kunskapsguiden. Både chef och personal. – Lena Martin, utredare på Socialstyrelsen"

Mer samverkan med gemensamma verktyg

Vi hoppas att den samlade informationen i Kunskapsguiden ger många uppslag till idéer och nya samverkansformer mellan vård och omsorgsverksamheten och måltidsorganisationen – på alla nivåer! Där Livsmedelsverkets råd kring måltiderna knyts ihop med rutiner och arbetssätt för vård- och omsorgspersonal. Och att måltiderna utformas och används gemensamt som ett verktyg för att leverera riktigt bra vård och omsorg.

Nedan hittar du länkar till Livsmedelsverkets råd om bra mat för äldre:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider