Nytt mätprotokoll för matsvinn

2020-04-22

Under det rådande läget med coronapandemin förstår vi att många verksamheter inte har möjlighet att tänka på matsvinnsmätningar. För andra kanske det just nu finns extra tid att planera för framtiden. Nu finns hursomhelst en uppdaterad version av mätprotokollet för matsvinn som stöd för era mätningar nu och i framtiden.

Vad är nytt?

  • Det finns möjlighet att registrera mätdata (siffror) för två veckor.
  • Den summerar per verksamhetsområde i sammanställningsfliken, det går alltså att se n summering för förskolorna, skolorna etc. utöver den totala summeringen för alla kök (verksamheter) som har registrerat sina siffror.
  • I sammanställningsfliken samlas också de siffror som registreras för varje kök (verksamhet).

Vad innebär det för verksamheter som använt den “gamla mallen”?

Ni som har använt version 1.1 eller 1.2 av matsvinnsmallen kan känna er trygga med att gå över till att använda det nya mätprotokollet för matsvinn. Ni kommer att känna igen er och samtidigt upptäcka att ni får ut mer information i sammanställningsfliken än tidigare.

Tack till Domarringens skolas måltidspersonal i Uppsala!

Domarringens skola i Uppsala har testat och lämnat feedback på mätprotokollet. Vi vill tacka Joacim Skyllerman och hans kollegor i Dommarringens kök.

Nästa kartläggning av matsvinnet?

Engagemanget kring matsvinn är stort och vi får en hel del frågor om när Livsmedelsverket tänker kartlägga matsvinnet inom vård, skola och omsorg nästa gång. Livsmedelsverket gjorde den första nationella kartläggningen av matsvinn i offentliga kök under hösten 2019 och rapporten publicerades i början på 2020. Och ja, vi vill självklart fortsätta kartlägga och följa utvecklingen och arbetet för minskat matsvinn inom det offentliga måltidssverige!

Ny kartläggning med siffror från 2020

Vår plan är att under 2021 samla in matsvinnsiffror från 2020. Då hoppas vi att verksamheterna kan rapportera in siffror för mätningar under två veckor, alltså 10 dagar.

Matsvinnsveckor

Den 29 september 2020 infaller den första internationella matsvinnsdagen. Varför inte göra den veckan och veckan efter till matsvinnsveckor i höst? Alltså vecka 40 och 41.

Redo mäta serverad mat/redo ta reda på mängden mat i magen

I kartläggningen 2019 var de få kommuner och verksamheter som mätte mängden serverad mat och vi vet att det är en utmaning. Att veta hur mycket mat som faktiskt hamnar i magen är ett viktigt kvalitetsmått för de offentliga måltiderna. Under mätningarna vill vi slå ett slag för att så många som möjligt även mäter mängden serverad mat. Förutom att ni får ett mått på hur mycket mat av den lagade maten som faktiskt äts upp får ni också en siffra på hur stort matsvinnet är i procent.

En sak i taget

Det finns alltså ett förbättrat stöd för matsvinnsmätningar och planer på att fortsätta mäta matsvinnet i kommuner och regioner. Nu hoppas vi innerligt att livet snart återgår till det normala och att vi kan ta oss ur denna corona-bubbla.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider