Nu tar vi nästa steg i jakten på framtidens skolmåltider!

2020-11-04

Nu finns möjlighet för kommuner att ansöka om att bli projektpart och utvecklingsmiljö inom ramen för projektet Ett nytt recept för skolmåltider – ett nationellt projekt med bäring på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen.

Tidigare i år (april 2020) skrev vi på bloggen om projektet Ett nytt recept för skolmåltider som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Övriga projektparter i projektet är Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vad har hänt sen sist?

I den första fasen av projektet (våren 2020) arbetade projektet med en systemkartläggning i ett så kallat ”policylabb”.

Ett policylabb är en grupp aktörer med olika kompetenser som testar, experimenterar och lär inom policyutveckling. Syftet är att utveckla regelverk och andra styrmedel som stimulerar innovation. Tanken är synliggöra de ”osynliga” lager som hindrar och möjliggör; styrning, lagstiftning, politik och kapacitet. Policylabbet består av representanter från andra relevanta nationella myndigheter och organisationer och kommer att fortsätta sitt arbete under projektets gång.

Systemkartläggningen resulterade i cirka 80 djupintervjuer med olika aktörer för att verkligen förstå vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för olika grupper för att utveckla skolmåltidssystemet. En systemkarta över skolmåltiderna växte fram, som på ett tydligt sätt visade oss vilka utmaningar och möjligheter som finns och hur de kopplar till olika delar av systemet. Vi jobbar nu vidare i projektet utifrån systemkartan.

Vad är nästa steg?

Nu går vi in i nästa fas i projektet och kommuner och skolor kommer att ges möjlighet att ansluta till projektet som utvecklingsmiljöer.

Ansökan nu öppen för kommuner att delta som projektpart

Vill din kommun vara med och utforma framtidens hållbara skolmåltidssystem? Nu finns en unik möjlighet!

Livsmedelsverket och Vinnova erbjuder nu fyra kommuner att bli projektpart i Ett nytt recept för skolmåltider och öppna upp sin verksamhet för att bli utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. Det kan handla om allt från lokalt näringsliv, livsmedelsproduktion och upphandling till elevers måltidsmiljö och lärande om hållbar utveckling med mat som tema.

De kommuner som deltar får stöd i process- och innovationsledning för att ta fram nya lösningar på olika utmaningar. Kommunerna kommer under projektets och processens gång att ha en kontinuerlig dialog med de nationella myndigheter som ingår i projektet.

Ta chansen och sök!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider