Krisberedskapsveckan som blev krisberedskapsvåren!

2020-05-11

Idag inleds #krisberedskapsveckan, som på alla sätt är annorlunda i år jämfört med tidigare. Syftet med veckan är att uppmärksamma krisberedskap – och syftet är uppnått. Med råge.

En tuff period som andas flexibilitet, kreativitet och hjälpsamhet

Ny chans till digitalt erfarenhetsutbyte

Vi fortsätter att ringa in krisberedskap

Som vi bloggat om tidigare har arbetet med att ta fram en beredskapshandbok för offentliga måltidsorganisationer (inom ramen för projektet Beredskapsstöd för livsmedelsförsörjning avseende måltidsverksamhet i regioner och kommuner) startat. Den senaste veckan har två uppstartsmöten med vår referensgrupp genomförts. Tack vare viktig och relevant input från dem och många andra som bidrar med erfarenhet kan vi kartlägga vilket innehåll som handboken bör  ha för att vara ett stöd till er i framtida beredskapsarbete. Har du frågor, vill du bidra till arbetet  eller komma med synpunkter? Hör gärna av dig till emelie.eriksson@slv.se

Fortsätt ge måltiderna utrymme!

Det är en utmaning för många att lyfta måltidsorganisationen som en självklar tillgång med en given plats i kommunen eller regionen. Men kanske ändå nytt ljus har riktats mot köken, som kan ge skjuts i måltidsfrågorna framåt. Vi hoppas det och gör vad vi kan för att stötta.

Ta hand om varandra den här och alla andra veckor!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider