Måltider som gör skillnad

2020-10-15

Idag, den 15 oktober, firar vi den Offentliga måltidens dag! Runt om i landet sjuder det av aktiviteter. Passa på att uppmärksamma måltiderna i vård, skola och omsorg idag! Och människorna bakom.

Det är det vi arbetar för. Med matglädje menar vi en positiv måltidsupplevelse för individen utifrån måltidens sociala sammanhang och gastronomiska kvalitet.

Med hållbar utveckling menar vi:

  • Minskad negativ miljöpåverkan
    • Bidrag till Sveriges miljökvalitetsmål, framförallt minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald
  • Bättre och mer jämlik folkhälsa
    • Ökat välbefinnande, minskad undernäring och övervikt, ökat intag av frukt, grönsaker och fullkorn, minskat intag av salt och socker, bättre matvanor i socioekonomiskt utsatta grupper, jämlika möjligheter att göra hållbara val i offentliga måltidssammanhang
  • Positiv samhällsutveckling
    • Högre kvalitet på vård, skola och omsorg, cirkulärt livsmedelssystem, stärkt lokal och nationell ekonomi, fler arbetstillfällen i livsmedelssektorn, en levande landsbygd, ökad beredskap och stärkt civilt försvar, stärkt kompetensförsörjning, ökad demokrati och integration.

De offentliga måltiderna utgör på så sätt, när de utformas rätt, ett unikt och kraftfullt verktyg som gör världen lite bättre.

Idag är det fest!

Idag, den 15 oktober, firar vi den Offentliga måltidens dag! Runt om i landet sjuder det av aktiviteter. Passa på att uppmärksamma måltiderna i vård, skola och omsorg idag. Och människorna bakom. Här finns energi, innovation och massor av idéer kring hur vi tar nästa steg mot ett hållbart samhälle.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider