Digital lansering av WWF:s nya fiskguide

2020-05-12

Viktigt att göra medvetna val

Det är stora volymer fisk som köps in till offentliga kök. Du som ansvarar för inköpen kan verkligen göra skillnad genom att köpa in fisk och skaldjur som har fiskats på ett hållbart sätt och från stabila bestånd. Att göra medvetna val spelar roll och här kan WWF:s fiskguide vara en hjälp.

Guiden är ett bra komplement till Livsmedelsverkets information om hur man kan göra miljösmarta val av fisk och skaldjur.

WWF:s fiskguide fokuserar på miljöaspekter, men tar inte upp hälsoaspekter. Läs mer om hälsoaspekter, som miljögifter i fisk, i Livsmedelsverkets råd om måltiderna i förskola och skola.

Mer att läsa om sjömat

För dig som vill läsa mer om sjömat finns möjlighet att förkovra sig nedan:

Måltidsbloggens inlägg “Frisk med fisk utan risk” 2019

Skolmatsakademins fisk-nätverksträff den 12 maj med tema “Blå proteiner”

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider