Efterlysning! Erfarenheter från coronavåren 2020 i offentlig måltidsverksamhet

2020-06-11

Coronapandemin har skakat om hela samhället och fått konsekvenser på stort och smått. Vi vet att de offentliga måltiderna påverkats och vill nu tillsammans med Folkhälsomyndigheten ta del av era berättelser.

Folkhälsomyndigheten har startat ett arbete för att se hur coronapandemin påverkat det breda, samhällsbaserade folkhälsoarbetet. De offentliga måltiderna utgör en viktig del av detta arbete och tillsammans efterlyser vi nu era berättelser. Vi vet att måltidsverksamheterna både påverkats direkt av sjukdomen, men också indirekt av att andra aktörer i livsmedelskedjan drabbats. Dessutom har insatser för att minska smittspridningen påverkat verksamhetens rutiner och arbetssätt. Förmodligen har även matgästerna påverkats av ändrade arbetssätt.

För att få en bild av dessa konsekvenser och förändringar efterlyser vi din berättelse. Syftet är att samla in information om offentlig måltidsverksamhet under pandemin och att använda den, tillsammans med data från vetenskapliga studier och andra undersökningar, för att ge en bild av coronapandemins potentiella folkhälsoeffekter.

Här nedanför ser du de frågor vi har till dig som på något sätt arbetar med måltider i vård, skola och omsorg. Det går bra att svara på alla eller bara någon, kort eller långt. Det går också bra att ge ett övergripande svar utan att svara på någon enskild fråga. Vi är tacksamma om du anger vad du jobbar som. Skicka in dina svar genom att mejla till: offentliga_maltider@folkhalsomyndigheten.se.

Vi vill ha ditt mejl så fort som möjligt, men senast den 31 augusti. Insamling av information och analys kommer att genomföras under juni – september. Folkhälsomyndigheten ansvarar för den inkomna informationen, men analysen genomförs gemensamt av Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Frågor om coronapandemins påverkan på offentliga måltider

Allmänt

 • Vilka förändringr har måltidsverksamheten inom vård, skola och omsorg genomfört på grund av föreskriften ”Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9)”.
 • Har menyn och utbudet till matgästerna påverkats? I så fall på vilket sätt?
 • Har måltidsverksamheten samverkat med det privata näringslivet med anledning av coronapandemin? Till exempel erbjudit matgästerna att äta på privat restaurang eller anställt personal från privata näringslivet i de offentliga köken.
 • Vad upplever du har varit mest utmanande att hantera för måltidsverksamheten under coronapandemin?
 • Kan du se några positiva effekter från coronapandemin på måltidsverksamheten?
 • Har måltidsverksamheten använt sin krisberedskapsplan? På vilket sätt? Har ni identifierat förbättringsbehov?
 • Har måltidsverksamhetens tillgång på råvaror, material och tjänster påverkats under coronapandemin?
 • Har matsvinnet vid måltidsverksamheten påverkats under coronapandemin än normalt? Varför och hur har det ev. hanterats?
 • Har coronapandemin påverkat tid och möjlighet för fortbildning av personal?
  Har coronapandemin lett till att nya arbetssätt eller metoder utvecklats och/eller implementerats?
 • Har ni eller kommer ni att utvärdera coronapandemins effekter på måltidsverksamheten?

Gymnasieskolan

 • Har gymnasieskolan erbjudit eleverna måltider under tiden för distansundervisning?
  • Om ja – Hur har det organiserats och praktiskt genomförts?
  • Om nej – Varför?

Måltider inom vård och omsorg

 • Hur har äldres situation vid måltiderna (social interaktion, personalnärvaro, tid m.m) påverkats under pandemin?
 • Har coronapandemin påverkat antalet serverade måltider inom vård och omsorg?
 • Har coronapandemin påverkat förekomsten av undernäring inom vård och omsorg? Om ja, på vilket sätt?

Måltider inom LSS-boenden

 • Har coronapandemin påverkat antalet serverade måltider inom LSS-boenden?
 • Har situationen vid måltiderna (social interaktion, personalnärvaro, tid mm) påverkats under pandemin?

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider