Välkommen att bidra i utformningen av material för dialog om beredskap

Diskussion i ett mötesrum

2024-06-12

Livsmedelsverket arbetar för att ta fram stödmaterial som kan underlätta för er i ert arbete att höja beredskapen för de offentliga måltiderna. Under hösten kommer vi att utveckla stödmaterial som kan användas vid dialog med beslutsfattare i kommunen om måltidsverksamhetens behov. Nu söker vi dig som är måltidschef eller beredskapssamordnare och som vill vara med och bidra i utformningen av stödet.

Vi planerar att genomföra fysiska heldagsträffar på två orter. Genom ditt deltagande får du träffa motsvarande personer från hela landet, delta i lärorika och kreativa samtal, och möjlighet att bidra till att forma det material som kan stärka beredskapen i alla Sveriges kommuner.

Anmäl ditt intresse senast 28 juni

Du har möjlighet att delta vid ett av dessa tillfällen:

  • 5 september Göteborg
  • 18 september Stockholm

Detaljerat innehåll och upplägg presenteras när det närmar sig. Vid behov kan Livsmedelsverket stå för eventuella rese- och boendekostnader för dig som reser långt.

Anmäl ditt intresse senast den 28 juni. Vi har ett begränsat antal platser per träff och kommer att utifrån de inkomna intresseanmälningarna att välja ut max 30 deltagare per träff.

Mer information om projektet

För att kunna höja beredskapen behövs ett brett samarbete inom kommunerna där samtliga förvaltningar som har del i måltidskedjan finns representerade. Det är även centralt att politiker och chefer har kunskap om hur en robust måltidsverksamhet byggs upp och ska fungera, för att kunna avsätta rätt resurser.

Mer information om hur Livsmedelsverket arbetar för att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap hittar du på dessa sidor.  

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider