Save the date – Hearing om förslag till uppdaterade kostråd 25/9

Sallad och frukt utomhus

2024-06-14

Arbetet med att uppdatera Livsmedelsverkets kostråd pågår för fullt och i september planerar vi att gå ut med förslag till nya kostråd på öppen konsultation. Den 25 september arrangerar Livsmedelsverket en hearing för att ge en inblick i arbetet och möjlighet att ställa frågor.

För ett år sedan publicerades nya nordiska näringsrekommendationer, NNR 2023, och under året som gått har Livsmedelsverket arbetat med uppdateringen av kostråden. Förutom hälsan, som är utgångspunkten för kostråden, har Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att beakta beredskap och svensk livsmedelsproduktion i arbetet. Även miljöaspekter beaktas.

På hearingen berättar vi om hur vi gått tillväga, om olika avvägningar som gjorts och presenterar förslagen till nya uppdaterade kostråd. Syftet är att ge en inblick i processen och möjlighet för olika intressenter att ställa frågor. I samband med hearingen går förslagen till kostråd ut på öppen konsultation.

Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström inleder och avslutar hearingen.

Hearingen är öppen för alla men riktar sig i första hand till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, aktörer i livsmedelsbranschen, intresseorganisationer och berörda myndigheter.

Programmet är ännu inte fastställt, mer information kommer när det närmar sig. Men boka kalendern redan nu!

Datum: 25/9 kl 10-12 (vi bjuder på kaffe och smörgås cirka 30-45 min innan hearingen startar)

Lokal: Bond, Grev Turegatan 30, Stockholm.
Antalet platser i den fysiska lokalen är begränsat. Vi kommer därför att fördela platserna så att vi får en så bred representation som möjligt. Anmälan öppnar efter sommaren. Vi återkommer med mer information.

Digitalt: Webbinariet kommer att livestreamas för digitala deltagare. 
Ingen anmälan krävs.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider