Hur utvecklas offentliga måltider i landets kommuner? I höst ritar vi kartan!

Barn äter morötter till frukost på en förskola.

2024-06-24

Snart är det dags att njuta av sommaren, men redan nu vill vi flagga för att det i höst åter igen är dags att kartlägga den offentliga måltidsverksamheten i förskola, skola och äldreomsorg och även matsvinnet i dessa verksamheter.

I augusti skickar vi ut information om kartläggningarna till samtliga kommuner. Vi uppdaterar också kontaktuppgifter och användaruppgifter till Livsmedelsverkets enkätsystem, IMYR, och justerar dem vid behov. Det är möjligt att du kommer att få ett mejl för att bekräfta att du är rätt kontaktperson.

Om kartläggningarna

Det är tredje gången Livsmedelsverket kartlägger offentliga måltider i kommunal regi, den senaste undersökningen gjordes 2021. Undersökningen omfattar olika frågeområden som är uppdelade i olika enkäter, men information och hänvisning till de olika enkäterna skickas samlat. Frågeområdena omfattar både kommunens generella arbete med offentliga måltider, som exempelvis mål och policyer kring måltiderna samt beredskapsarbete, medan de verksamhetsspecifika enkäterna bland annat handlar om utveckling av måltiderna i förskolan, skolan och inom äldreomsorgen. Genom kartläggningarna får vi samlad, tillförlitlig nationell statistik om kommunernas arbete och ambitioner kring måltiderna i vården, skolan och omsorgen och kan följa utvecklingen över tid.

Matsvinn

Matsvinn samlar vi in vartannat år, detta är fjärde gången Livsmedelsverket kartlägger matsvinnet från offentliga måltider. Det handlar om data från kommunerna om matsvinnet i förskolan, skolan och på äldreboenden. Varje kommun behöver lämna en samlad siffra per verksamhetsområde. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta del av data på enhetsnivå. Det är också anledningen till att vi inte kommer att samla in data från privata verksamheter, eftersom det skulle innebära en annan typ av undersökning.

Vi kommer även denna gång, likt 2022 fråga efter:

  • kökssvinn/portion
  • serveringssvinn/ätande
  • tallrikssvinn/ätande
  • konsumtion/ätande

Ni behöver mäta minst fem dagar och vi efterfrågar dagar för mätningar under 2024.

Ta chansen att få svar på frågor i samband med att enkäten öppnar

Den 11 oktober kommer att vi anordna ett digitalt webbinarium (i samband med att enkäterna är öppna) där ni har möjlighet att ställa eventuella frågor. Mer information om det kommer efter sommaren i den information som Livsmedelsverket skickar ut till samtliga kommuner i augusti och via Måltidsbloggen.

Läs mer

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider