Stödmaterial som kan bidra till höjd måltidsberedskap

Beredskapsveckan 2023, skolköket på Rosendalsgymnasiet simulerar bl a strömavbrott.Foto : Staffan Claesson 20230928FRI ATT ANVÄNDAS SOM PRESSBILD FRÅN LIVSMEDELSVERKET

2024-05-16

De offentliga måltiderna är en viktig del för att samhället i stort ska fungera. Genom att i förväg planera, samarbeta och öva kan beredskapen för oväntade störningar stärkas.

På Livsmedelsverket arbetar vi för att måltidsberedskapen i kommuner och regioner ska öka. Vi har träffat många av er i olika sammanhang och utifrån vad vi har hört om era behov har vi tagit fram olika typer av stödmaterial som vi tror kan hjälpa er i ert arbete för att höja beredskapen.

Navet i vårt material är Beredskapshandbok för offentliga måltider, som vi publicerade hösten 2022. Därefter har vi tagit fram:

  • En steg-för-steg-guide som på ett överskådligt sätt ger vägledning genom beredskapshandboken.
  • Övningskort som beskriver olika händelser, med läshänvisningar till beredskapshandboken.
  • En 2-minuters film som beskriver hur viktiga de offentliga måltiderna är för samhällets beredskap.

Du hittar mer information om materialet på Livsmedelsverkets webbplats. Där finns även länkar för beställning och nedladdning av materialet.   

Kommande dialogmöten 

Vi kommer att hålla dialogmöten i början av hösten om vårt stödmaterial. Information om dialogmötena och hur du anmäler intresse för att delta kommer vi att gå ut med inom kort. Under hösten kommer vi sedan att fortsätta vårt arbete med att utveckla vårt stöd.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider