Seminarieserie för rektorer om måltiden i förskola och skola

En grupp skolelever sitter på höga pallar vid ett bord och äter.

2024-06-18

”Måltiden i förskola och skola – mer än bara maten på tallriken” är en seminarieserie som ökar din kunskap om hur måltiden i förskola och skola kan användas till så mycket mer än att mätta barns magar.

Under seminarieserien kommer du som rektor bland annat få en djupare förståelse för ditt ansvar i relation till måltiden, de riktlinjer som styr måltiden i förskola och skola, och hur måltiden kan vara en del av den pedagogiska verksamheten.

Seminarieserien går nu för andra gången. Den består av tre digitala träffar och är kostnadsfri. Det finns ett begränsat antal platser.

Ansvarig är Institutionen för kost- och måltidsvetenskap och Centrum för Skolledarutveckling vid Umeå universitet på uppdrag av Skolverket. 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider