Nu är Livsmedelsverkets kontrollprojekt för 2024 beslutade

2023-08-21

Nu är kontrollprojekten för 2024 beslutade. Nästa år handlar de om glykoalkaloider i potatis och kontroll av honung.

Operativa mål är en av Livsmedelsverkets metoder att styra kontrollen. De gäller i tre år i taget och nuvarande period är 2023-2025. Kontrollprojekten är en mer koncentrerad insats inom arbetet med de operativa målen. För 2024 handlar det om glykoalkaloider i potatis - flyttad från 2023 - och honung.

Det operativa målet om glykoalkaloider i potatis gäller under 2023-2025. Det handlar om att kontrollera att företagen har identifierat glykoalkaloider i potatis som en fara i sin faroanalys och att de hanterar faran glykoalkaloider i potatis. Under 2024 fokuserar kontrollprojektet specifikt på att undersöka närmare vilka åtgärder företagaren har vidtagit och hur de verifierar att glykoalkaloider inte har bildats i potatisen. Inom projektet provtas potatis för att kontrollera att gränsvärdet på 200 mg/kg glykoalkaloider i rå och oskalad potatis inte överskrids. Gränsvärdet finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel. 

Det operativa målet om honung handlar om att kontrollera att de som släpper ut honung på marknaden är registrerade och har ett system för spårbarhet. Syftet med det kopplade kontrollprojektet, som gäller under 2024, är att verifiera att de uppgifter som ges om honungen är korrekta. Detta för att konsumenten inte ska vilseledas och för att undvika att företag som bryter mot reglerna skaffar sig fördelar på andras bekostnad.