Länsstyrelserna

Länsstyrelserna är statens regionala företrädare som ska bidra till att nationella intressen får genomslag på regional nivå.

Om Länsstyrelserna

Länsstyrelserna arbetar med många olika områden, till exempel kulturmiljö, landsbygdsfrågor, miljö, naturvård, samhällsbyggnad och livsmedel.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet och samordnar den stat­liga verksamheten.

Organisation

Länsstyrelsens organisation varierar mellan olika län men myndigheten leds alltid av en landshövding som utses av regeringen. Länsstyrelsens olika verksamhetsområden leds av chefer under landshövdingen, vilken har det yttersta ansvaret för alla verksamhetsområden, inklusive länsstyrelsens kontroll inom livsmedelskedjan.

Kontrollen inom livsmedelskedjan genomförs av handläggare med olika kompetenser, till exempel länsveterinärer, djurskyddshandläggare, primärproduktionskontrollanter och kontrollanter av jordbrukarstöd.

Organisatoriskt sorterar de 21 länsstyrelserna under Finansdepartementet.

Mer om uppdraget

Länsstyrelsen har ansvar för den offentliga kontrollen av primärproducenter, till exempel lantbrukare. Kontrollen omfattar livsmedel och foder i primärproduktionen, och kontroll av användningen av veterinärmedicinska preparat till djuren, djurskydd och djurhälsa.

Länsstyrelserna ansvarar också för kontroll av jordbrukarstöden och de tvärvillkor som är kopplade till stöden.

I uppdraget ingår även djurskyddskontroll av sällskapsdjur och försöksdjur, kontroll av transporter av animaliska biprodukter. Transporter av levande djur samt tillsyn över djurhälsopersonal inklusive veterinärernas läkemedelsförskrivning ingår också.

Länsstyrelsen ansvarar även för förprövning, det vill säga förhandsgranskning och besiktning av byggnader för bland annat livsmedelsproducerande djur.

Inom smittskyddsområdet ska länsstyrelserna leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar på regional nivå. Det innebär bland annat att de ska samverka och stödja Jordbruksverket i bekämpningen av allvarliga djursjukdomar, så kallade epizootier och salmonella hos lantbrukets djur.

Länsstyrelsen är delaktig i samordningen av kommunernas kontroll i länet. Till länsstyrelsen kan man också överklaga beslut som har fattats av de kommunala nämnderna i fråga om livsmedel och animaliska biprodukter.

Mer information

Klicka på länsstyrelsernas logotyp längst ner på sidan så kommer du till länsstyrelsernas gemensamma webbplats. Mer information om varje län finns på respektive läns webbplats. Där får du också veta vilka kommuner som ingår i respektive län.

Senast granskad 2022-02-24