Samordnat kontrollprojekt 2024 - Kontroll av honung

Livsmedel

Projektet har bäring på operativt mål 12 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att minska risken för vilseledande märkning på honung.

Syftet med kontrollprojektet är att verifiera att de uppgifter som ges om honungen är korrekta så att konsumenten inte vilseleds och att inte företag som bryter mot reglerna skaffar sig fördelar på andras bekostnad. I projektet ingår att kontrollera främst biodlare och företag som blandar eller förpackar honung.

I projektet ingår att kontrollera påståenden om honungen, såsom exempelvis geografiskt ursprung. Projektet innebär kontroll av märkning och verifiering av honung, exempelvis genom att kontrollera spårbarhet. Även provtagning kan bli aktuellt.

Senast granskad 2023-06-26