Samordnat kontrollprojekt 2023-2024 - Kontroll av glykoalkaloider i potatis

Livsmedel

Projektet har bäring på operativt mål 16 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att minska risken för glykoalkaloider i potatis.

Här ingår att kontrollera och verifiera att alla led i kedjan, från potatisodlare till detaljhandel, har identifierat faran för bildandet av glykoalkaloider i potatis och upprättat effektiva system för att hantera denna fara.  Inom projektet ska även provtagning av potatis göras vid kontrollen. Syftet med provtagningen är att kontrollera att gränsvärdet inte överskrids. I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel finns det ett gränsvärde på 200 mg/kg glykoalkaloider i rå och oskalad potatis. Provtagningen sker under 2024 för både kommuner och länsstyrelser.

Senast granskad 2024-06-18