Jordbruksverket

Jordbruksverkets organisationsscheman

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd.  

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Myndigheten bidrar också till en levande landsbygd och en god djurvälfärd i hela Sverige. 

Jordbruksverket arbetar i huvudsak med tre uppgifter:

  • Att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, hållbar, lönsam och ökande matproduktion.
  • Att Sverige ska nå sina miljömål och att produktionen ska bli mer resurseffektiv.
  • Att Sverige ska ha ett gott skydd av djur, växter och hälsa.

Som Sveriges förvaltnings­myndighet inom jordbruk har Jordbruksverket ett samlat ansvar för att följa och bidra till Sveriges utveckling inom jordbruk, djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd. Myndigheten gör bland annat analyser och sammanställer statistik inom sina områden. 

Jordbruksverket är en beredskapsmyndighet och en del av Sveriges civila försvar. Det innebär att Jordbruksverket, tillsammans med andra myndigheter och aktörer, ska planera för höjd beredskap och ytterst krig. Om regeringen beslutar om höjd beredskap ska myndigheten fortsätta med arbetet och fokusera på det som är av vikt för totalförsvaret.

Organisation

Jordbruksverkets organisation består av styrelse, internrevision, generaldirektör, överdirektör och nio avdelningar. Generaldirektören är Jordbruksverkets chef och överdirektören är ställföreträdande generaldirektör. Huvudkontoret ligger i Jönköping och runt om i landet har verket regionkontor i sju städer. Distriktsveterinärverksamheten är rikstäckande och finns på platser i hela Sverige. 

Några delar av verksamheten som är av särskild betydelse för den offentliga kontrollen i livsmedelsproduktionen är: 

  • Djuravdelningen ansvarar för smittskydd, att samordna kontrollen av in- och utförsel av djur och djurprodukter, djurskyddsfrågor, artsskydd och husdjursgenetiska resurser. 
  • Växt- och kontrollavdelningen ansvarar för frågor inom växtodlings- och trädgårdsområdet, ekologisk produktion och kontroll, utsäde, GMO, biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet. Avdelningen ansvarar också för operativa kontroller inom bland annat fodertillverkning, utsäde, import- och produktionskontroll för att förebygga risken för spridning av växtskadegörare, klassificering av slaktkroppar och förekomst av växtskadegörare. 
  • Beredskapsenheten, som ligger under jordbruks- och analysavdelningen, ansvarar för planering, samordning och utveckling av Jordbruksverkets krisberedskap och krisorganisation. Det kan exempelvis handla om utbrott av en smittsam djursjukdom eller radioaktivt nedfall som drabbar jordbruket.
  • Distriktsveterinärerna ansvarar för tillgänglighet och beredskap som rör smittsamma sjukdomar. Distriktsveterinärerna arbetar med akut djursjukvård för alla djurslag och förebyggande djur­hälsovård med planerade besök. Distriktsveterinärerna är också officiella veterinärer vilket innebär att de utfärdar internationella intyg och utövar offentlig kontroll. 

Mer om uppdraget

Jordbruksverket administrerar och tillämpar EU:s regel- och stödsystem inom jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske. I uppdraget ingår att bevaka, föreslå ändringar, samordna, informera och hantera ersättningssystem. 

Mer information

Vill du veta mer om Jordbruksverket, klicka på Jordbruksverkets logotyp längst ner på sidan. 

Senast granskad 2024-02-22