Nya Nationella revisionsmål 2022–2024

2021-10-29

Revision är ett viktigt verktyg för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter hos den enskilda kontrollmyndigheten och i hela Sveriges kontrollsystem. Revisionerna förebygger och förhindrar framtida problem, samt bidrar till ett bättre resursutnyttjande och en mer verkningsfull kontroll i landet.

Sveriges revisionssystem utvecklas genom samrådsgruppen för revisioner, ”Nationell revisionsgrupp”. I gruppen är kommunala kontrollmyndigheter, länsstyrelser, Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö, Jordbruksverket och Livsmedelsverket representerade. Gruppen har fastställt nya  nationella revisionsmål som ska bidra till viktiga förbättringar i kontrollen. Målen syftar till:

  • Heltäckande och riskbaserat revisionsprogram för Sverige

  • Stärkt kompetens inom revisionssystemet

  • Säkerställande att revisionerna är verkningsfulla genom uppföljningar av kontrollmyndigheternas åtgärder mot identifierade brister

Målen finns här: