Nu finns operativa mål, indikatorer och aktiviteter för 2022-2025 på NKP-webben

2021-11-01

Nu finns nya operativa mål, indikatorer och aktiviteter för områdena animaliska biprodukter, djurhälsa, foder samt växtskadegörare på NKP-webben. De gäller perioden 2022-2025.

Målen är framtagna av Jordbruksverket i samverkan med referenspersoner för berörda kontrollmyndigheter som har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkast samt förslag till förändringar och tillägg i mål, indikatorer och aktiviteter. 

Förutsättningarna för kontrollarbetet varierar mellan de olika områdena vilket också återspeglas i de operativa målen som varierar mellan områdena. Inom animaliska biprodukter, djurhälsa, samt foder finns mål om att arbeta för att kontrollmyndigheter ska ha verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra riskbaserad kontroll.

Inom animaliska biprodukter finns även mål om att alla kontrollmyndigheter ska genomföra kontroll på området och följa upp att avvikelser åtgärdas. Inom djurhälsa ska vi under den kommande målperioden arbeta med att anpassa kontrollen till den nya lagstiftningen på djurhälsoområdet.

Inom foder och växtskadegörare har vi satt mål om att fortsätta arbetet med att likrikta kontrollen och uppnå större samsyn i bedömningar mellan kontrollanter.

Jordbruksverket kommer framöver att ge mer information om de nya målbilderna till kontrollmyndigheterna i olika möten och andra forum.