Nu finns operativa mål för livsmedelskontrollen 2023-2025 på NKP-webben

2022-05-24

Nu finns de nya operativa målen för livsmedelskontrollen på NKP-webben. Målen gäller för den kommande perioden 2023-2025 och har tagits fram i samråd med både företag och myndigheter.

De operativa målen för livsmedelskontrollen är en del av den nationella kontrollplanen (NKP). Målen ska bidra till att dess övergripande mål och effektmål uppfylls och samordnar hela den svenska livsmedelskontrollen.

Av de 20 målen handlar två om dricksvatten och två om märkning. Några av målen tar ett bredare perspektiv och kontrollerar fler verksamheter. Helt nytt är att koppla mål till kontroll av företag som handlar med produkter som är kontaktmaterial. Nytt är också att den nationella planeringen för kontrollen av primärproducenter blir ett operativt mål.

På NKP-webben kan du söka fram målen genom att välja lagstiftningsområde och vilka myndigheter målen gäller. Närmare information om målen och stödmaterial till hur kontrollen ska genomföras kommer att publiceras successivt på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.