Tidigare utfört arbete under planperioden

På denna sida kommer vi att samla de utförda aktiviteter som myndigheterna arbetat med för att bidra till måluppfyllnaden. Här kommer vi även att samla de mål vi uppnått eller arbetat med under perioden. Planperioden sträcker sig från 2018-2021.

Senast granskad 2019-02-25