Produktion, handel & kontroll

Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.

En kock  i ett kök och tittar in i kameran
Starta företag Här finns information till dig som ska starta ett livsmedelsföretag.
Kvinna handlar i butik
Information, märkning och påståenden Här får du veta vilka regler företag behöver följa när det gäller livsmedelsinformation, märkning och påståenden.
Livsmedelsinspektör
Vem gör vad i offentlig kontroll? Offentlig kontroll är myndigheternas kontroll av livsmedelsföretag och livsmedel hela vägen från producent till konsument.
Senast granskad 2021-02-08