Kontrollwiki - koll på kontrollen

händer räcker över äplle plus loggan för Kontrollwiki

Kontrollwiki är Livsmedelsverkets nya webbaserade verktyg för livsmedelskontroll. Här finns information från många av våra tidigare dokument i ny form. Du hittar också helt nya texter om viktiga områden inom kontrollen och är ständigt uppdaterad med senaste version.

Istället för vägledningar, handböcker, instruktioner och annat finner du kortare artikelsidor och information via trädstruktur, länkar, samlingssidor, taggar och ett kraftfullt sök. Dessutom är lagstiftningen tillgänglig i direkt anslutning till varje område.

Kontrollwiki är i första hand skapad för dig som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också övriga kontrollmyndigheter, företagare, konsumenter och andra välkomna som vill ha kunskapen som ger koll på kontrollen.

Hitta stödjande och styrande information

Informationen i Kontrollwiki är stödjande och styrande. Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen. Styrande information bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll.

Ladda ner Kontrollwiki som app

Kontrollwiki finns också som app, som ger full tillgång till all information även i offlineläge via appen. Ladda ner appen genom Google Play för Android eller App Store för iPhone.

Vi uppdaterar Kontrollwiki löpande och fyller på med ny information. Håll dig informerad om när genom att prenumerera på Livsteck.nets nyhetsbrev för kontrollpersonal eller Livsmedelsverkets nyhetsbrev för företagare.

Nyhetsbrev för kontrollpersonal och företagare

Om du vill prenumerera på nyheter för företagare eller kontrollnyheter kan du skriva in din epostadress i fältet här nedan i sidfoten. Tänk på att du måste vara inloggad på Livstecknet att ha möjlighet att prenumerera på kontrollnyheter.

 

Senast granskad 2017-10-30