Kadmiumforum

Kadmiumforum har som syfte att samla personer/organisationer som är intresserade av kadmium och även andra ämnen som till exempel arsenik. Här delas information om pågående projekt och ny forskning inom området på ett snabbt och enkelt sätt.

Sammanslutningen Kadmiumforum har funnits i drygt tio år men var "vilande" under 2010 – 2013. Kadmiumforum nystartades hösten 2013 och Livsmedelsverket är sammankallande. 

Sammanslutningen är ett nätverk och syftet är att skapa kontaktytor och bidra till snabbare och bättre informationsutbyte mellan olika discipliner rörande främst kadmium, men även arsenik och andra ämnen. Ett viktigt mål är att bidra till att fler och bättre åtgärder för att minska kadmiumhalterna i livsmedel utvecklas.

I Kadmiumforum ingår personer från till exempel SLU, SJV, SNV, SLV, KemI, IVL, SU, GU, Lantmännen, LRF, LI, KI, Jordbruksverket, Lantbruksdepartementet samt ett tiotal företag och intresseorganisationer i livsmedelsbranschen. Man träffas någon gång om året och i övrigt sköts det kontakter via telefon/telefonmöten och mailkontakter.

Kontaktperson på Livsmedelsverket för Kadmiumforum är Barbro Kollander.

Senast granskad 2016-04-04