Expertgruppen för nutrition och folkhälsa

Expertgruppen för nutrition och folkhälsa har under en längre tid funnits för att ge Livsmedelsverket vetenskapligt stöd i frågor om matvanor och hälsa och bidrar till att bevaka detta forskningsområde.

Den föregångna mandatperioden varade från 2019 till 2022. Just nu har gruppen uppehåll. Planen är att en ny grupp etableras med liknande uppgifter under året. Vilka kompetenser som ska ingå och hur gruppen ska arbeta håller vi på att se över.

Vad har expertgruppen gjort?

På expertgruppens möten, två gånger per år, diskuterades aktuella frågor inom området bra matvanor och hälsa och ledamöterna bidrog med kunskap från sina expertområden. Expertgruppen hjälpte till att uppdatera Livsmedelsverket om den vetenskapliga utvecklingen inom nutritionsområdet, särskilt om samband mellan näringsrekommendationer, matvanor och hälsa. Expertgruppen i nutrition och folkhälsa kunde ge råd till Livsmedelsverket, men hade inte mandat att ta beslut. Gruppens uppgifter beskrevs i expertgruppens mandat.

Ledamöter 2019-2022

Ledamöter utsedda av Livsmedelverket

Roger Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet: Kostfiber och stärkelse i vegetabiliska produkter, särskilt spannmålsprodukter.

Carin Andrén Aronsson, Lunds Universitet: Preventionsstudier inom typ 1-diabetes och celiaki. Fokus på småbarn. Kostundersökningsmetodik.  

Anna Bergström, Karolinska Institutet: Epidemiologi. Övervikt, fetma, kostfaktorer och miljöfaktorer i relation till hälsa hos barn och unga, med fokus på utveckling av allergisjukdom.

Agneta Hörnell, Umeå Universitet: Amning, tillvänjning, celiaki. Forskning om hem- och konsumentkunskap samt skolmåltider. Nutritionsepidemiologi.

Ingrid Larsson, Göteborgs Universitet: Övervikt och fetma, fysisk aktivitet och energibalans. Viktminskning vid psykisk sjukdom.

Maria Magnusson, Göteborgs Universitet: Matvanor och socioekonomiska faktorer. Åtgärder som kan bidra till att utjämna ojämlikhet i hälsa.

Jenny van Odijk, Göteborgs Universitet: Födoämnesöverkänslighet. Utveckling, bedömning och behandling av födoämnesöverkänslighet med inriktning på jordnötsallergi hos barn och vuxna.

Elisabet Rothenberg, Högskolan i Kristianstad:  Nutrition vid hälsa och sjukdom för äldre. Nutritionsrutiner vid sjukdom. Nutritionsepidemiologi och metoder för att mäta nutritionsstatus.

Sven-Arne Silfverdal, Umeå Universitet/Region Västerbotten: Pediatrik. Risk- och friskfaktorer för infektionssjukdomar, vaccinationsstudier, D-vitamin, celiaki. Amningens betydelse för skydd och minskad risk för infektionssjukdomar och stärkt immunsvar vid vaccination.   

Emily Sonestedt, Lunds Universitet: Genetik och samspelet kost och gener när det gäller diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdom. Kolhydrater.

Maria Waling, Umeå Universitet: Främjande av goda matvanor hos barn och ungdomar, skolmåltider, sambandet mellan kost, livsstil och kroniska sjukdomar som till exempel fetma och typ 2-diabetes. Metoder att mäta kostintag.

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet: Analysmetoder och biotillgänglighet av folat, och att jämföra folater och folsyra.

Agneta Åkesson, Karolinska Institutet: Nutritionsepidemiologi och miljömedicin. Kost- och levnadsvanor samt exponering för miljögifter i relation till risken att drabbas av sjukdom.

Ledamöter från Livsmedelsverket

Annica Sohlström, generaldirektör, ordförande

Emma Patterson, nutritionist, sekreterare

Livsmedelsverkets egna experter och handläggare deltog beroende på frågeställningarna på möten.

Ledamöter utsedda av andra myndigheter

Carl-Erik Flodmark, Socialstyrelsen och Skånes Universitetssjukhus. Barnläkare och medicinskt sakkunnig för Socialstyrelsen, inriktning barnfetma och barnhälsovård.

Lena Martin, Socialstyrelsen

Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Rekrytering av ledamöter

Ledamöterna utsågs i en öppen rekryteringsprocess med ansökan via Livsmedelsverkets webbplats.  För att komma i fråga för uppdraget krävdes publikationer av vetenskapliga artiklar  inom ett expertområde. Förutom den vetenskapliga kompetensen inom olika områden med anknytning till folkhälsonutrition har Livsmedelsverket strävat efter att ledamöterna ska ha anknytning till universitet och högskolor över hela landet, att det ska finnas både kvinnor och män i gruppen och att erbjuda plats till personer som inte tidigare varit ledamöter.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utsåg de som skulle få representera dessa myndigheter.

Så förhindras intressekonflikter och jäv

Ledamöterna i expertgruppen för nutrition och folkhälsa har redovisat eventuell anknytning till företag och organisationer. Detta omfattar bland annat konsultuppdrag, uppdrag i vetenskapliga råd samt forskningsanslag från industri eller företagsknutna stiftelser inom livsmedelsindustri och -handel. Jävsdeklarationerna är allmänna handlingar som kan begäras ut från Livsmedelsverket. Läs mer om Livsmedelsverkets rutiner för att hindra intressekonflikter och jäv i länken nedan.

Senast granskad 2023-02-03