RASFF - EU:s varningssystem om livsmedel

logotypen för RASFF

RASFF är EU:s system för att snabbt kunna varna om livsmedel som är eller kan vara en risk för människors hälsa. På denna sida får du en överblick över vad RASFF är, hur systemet är uppbyggt, vem som ansvarar för vad och var du kan söka mer information.

RASFF är myndigheternas system för att rapportera varningar

RASFF är ett rapporteringssystem för livsmedelsrisker där alla kontrollmyndigheter inom EU är sammankopplade med varandra. Systemet bevakas dygnet runt. Det gör  att vi i Sverige snabbt får information från andra länder om livsmedel som är eller kan antas vara en risk att äta. Även Sverige har skyldighet att rapportera till andra medlemsländer om vi upptäcker något som kan vara en risk.

När du som driver en livsmedelsverksamhet upptäcker en risk kring ett livsmedel har du ansvar att larma och göra de insatser som krävs så att risken tas bort och maten är säker för konsumenten att äta. Risker kan upptäckas på flera sätt, till exempel genom företagets egen kontroll, genom klagomål från kunder eller av kontrollmyndigheten i den offentliga kontrollen

Varningsmeddelanden i RASFF-systemet ger berörda myndigheter både inom Sverige och i EU möjlighet att kontrollera att företagens egna åtgärder är tillräckliga och relevanta. RASFF-systemet varnar även om osäkra djurfoder. Jordbruksverket hanterar dessa varningar.

Olika sorters meddelanden

RASFF meddelanden skapas när en kontrollmyndighet får information om ett osäkert livsmedel eller djurfoder som blivit utsläppt på marknaden.  Beroende på omständigheterna klassas meddelandena olika. Det finns fyra sorters meddelanden: varningsmeddelanden, informationsmeddelanden, nyheter och gränsavvisningar.

Alla kontrollmyndigheter i Sverige är anslutna

I Sverige har vi även ett nationellt system för snabb varning. Vi använder oss då av RASFF-systemet, men enbart på nationell nivå, inom vårt eget land. Alla kontrollmyndigheter för livsmedel: kommunala kontrollmyndigheter, länsstyrelser, Livsmedelsverket samt Försvarsinspektören för hälsa och miljö är anslutna till det nationella systemet. Om kontrollmyndigheterna upptäcker livsmedel som är eller kan antas vara en risk att äta är de skyldiga att rapportera fyndet i RASFF-systemet.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

När ett osäkert livsmedel upptäcks har du som livsmedelsföretag ansvar för att larma och göra det som krävs för att undanröja den risken för konsumenterna. Det kan till exempel vara att dra tillbaka produkten från marknaden – sluta sälja eller servera den helt enkelt, men det kan även innebära även att du ska kontakta producent eller leverantör när det är nödvändigt.

Om de osäkra livsmedlen har nått allmänheten ska du som företag informera konsumenten om riskerna. Det kan du göra på olika sätt, till exempel genom att sätta upp anslag i din lokal, informera på din webbplats eller skicka ut ett pressmeddelande.

Som företag har du även ansvar att informera din kontrollmyndighet så snart du upptäckt en risk med livsmedlet. Det är viktigt att du som företag samarbetar med myndigheterna för att komma tillrätta med problemet.

Läs gärna mer om företagens skyldigheter i samband med fynd av osäker mat i förordning (EG) nr 178/2002, artikel 19, se länk nedan.

Regler om RASFF

Sök RASFF-meddelanden på EU-kommissionens webbplats

 

Senast granskad 2024-03-12