Livsmedelsverkets kontroll av företag

Sveriges livsmedelskontroll utförs av flera olika myndigheter. Ett mindre antal företag kontrolleras direkt av Livsmedelsverket. Det gäller exempelvis äggpackerier och slakterier. På den här sidan finns information för dig som driver ett livsmedelsföretag som kontrolleras av just Livsmedelsverket.

Företag som kontrolleras av Livsmedelsverket

De livsmedelsföretag som har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet är äggpackerier, företag med viss verksamhet kopplad till musslor, större mejerier, fiskföretag med flera. Dessutom har Livsmedelsverket ständig kontroll på alla slakterier.

Senast granskad 2022-12-28