Livsmedelsbedrägerier

Livsmedelsbedrägerier eller fusk med livsmedel – internationellt kallat food fraud, är avsiktliga överträdelser av livsmedelslagstiftningen, som vilseleder konsumenterna, och som görs för ekonomisk vinning. Det är EU-kommissionens operativa definition och därmed också hur Livsmedelsverket definierar livsmedelsbedrägeri.

Tips om misstänkt livsmedelsfusk

Om du som företagare misstänker livsmedelsbedrägeri ska du i första hand kontakta kommunen det sker i. Kontaktinformation finns på kommunernas egna hemsidor samt på Sveriges kommuner och regioners (SKR) hemsida.
Det går också att göra en anonym anmälan till oss på Livsmedelsverket. Tips är värdefulla för oss i vårt arbete med att upptäcka och motverka livsmedelsfusk och vi kan förmedla tipsen till berörda kontrollmyndigheter.

Senast granskad 2023-01-13