Laboratorieverksamhet och vetenskapligt stöd

Livsmedelsverket gör analyser för säker mat och dricksvatten och för att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller.

Livsmedelsverket arbetar med metodutveckling och har utrustning och kompetens för att möta nya behov. Vi finns med som expertstöd, både när det gäller laboratoriers analyskompetens och vid riskvärdering och riskhantering och tar emot prover för analys efter överenskommelse.

Livsmedelsverket har både ett kemiskt och ett mikrobiologiskt ackrediterat laboratorium. Här utförs ca 8000 analyser varje år. Analyserna utförs för undersökningar, kartläggningar och inom offentlig kontroll.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium inom 21 områden. Livsmedelsverket är även europeiskt referenslaboratorium för livsmedelsburna virus.

Nedan presenteras några av våra laboratorietjänster och projekt. Alla övriga finns i menyn till vänster.

En tallrik med gravad och skivad lax dekorerad med en basilikakvist, tallriken  står på ett bord

Näringsämnen (vitaminer, fettsyror)

Livsmedelsverket analyserar flera näringsämnen till Livsmedelsdatabasen som tillsammans med matvaneundersökningar ligger till grund för kostråd och risk-/nyttobedömningar.
Kvinna som ammar med barn bredvid sig i sängen

Miljögifter i blod och modersmjölk

Livsmedelsverket samlar regelbundet in modersmjölk, blod och hår från förstföderskor i Uppsala län.
Tre vialer

Mikrobiologisk kompetensprovning

Är ni nyfikna på Livsmedelsverkets mikrobiologiska kompetensprovning? Klicka här för att se vilka program och parametrar som erbjuds och för att registrera er.
Senast granskad 2023-05-15