Blanketter

Här kan företag, kommuner, och djurägare hämta hem och skriva ut blanketter som används inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Vi utvecklar vårt blankettsortiment successivt och målet är att göra alla våra blanketter skrivbara.

Senast granskad 2022-12-09