Måltider i skolan

Elever tar grönsaker från ett salladsbord i en skolrestaurang.

Skollunchen kan vara dagens höjdpunkt! Goda och bra skolmåltider bidrar till matglädje och en trivsam stämning på skolan. Dessutom kan skollunchen användas som ett pedagogiskt verktyg. Därför är en satsning på bra mat i skolan en satsning på hela verksamheten.

Nationella riktlinjer för måltider i skolan

Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet. Mätta och nöjda elever bidrar till en gladare och lugnare stämning på och mellan lektionerna. Bra skolmåltider kan också bidra till att grundlägga hållbara matvanor – för både hälsan och miljön.

Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i skolan lyfter fram hur skolmåltiden kan göra skillnad för lärandet, hälsan och miljön – om den används på ett medvetet sätt i både skolkök och undervisning. Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt. Ta vara på den värdefulla resurs som måltiderna är och kom ihåg att ansvaret för att måltiderna ska bli bra vilar på hela
skolan. 

Vetenskapliga grunden för riktlinjerna

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor.

Nedan finns de vetenskapliga underlagen samt de hanteringsrapporter och överväganden som ligger till grund för riktlinjerna.

Uppföljning av kommunernas måltidsarbete

Utbildningsmaterial

Använd Måltidsmodellen

En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam.

Samarbetsprojekt för ett hållbart skolmåltidssystem

Senast granskad 2022-03-29