Ehec

Kvinna som använder mikroskop

Ehec är en bakterie som kan göra dig sjuk. Om du blir sjuk av Ehec kan du få blodiga diarréer och i vissa fall allvarliga skador, främst på njurarna. Ehec drabbar oftast små barn och äldre. 

Vad är Ehec?

Ehec är en variant av en bakterie som heter Escherichia coli. Den kan bilda gifter i tarmen. Förkortningen ehec står för enterohemorragisk Escherichia coli.

Gifterna kallas för shigatoxin och ehec kallas därför ibland för shigatoxinproducerande Escherichia coli (stec).

Var finns Ehec?

Ehec finns över hela världen och kopplas framför allt ihop med nötkreatur. Den kan även förekomma hos andra djur som får och getter. Bakterien finns i tarmen hos infekterade djur. Där kan de finnas utan att djuren själva är sjuka. Bakterien kan spridas via avföringen till andra miljöer och på så sätt förorena livsmedel. Det räcker att få sig ett litet antal bakterier för att Ehec ska orsaka sjukdom.

Några exempel på när människor blivit sjuka av ehec är att de har

 • ätit kallrökt korv eller otillräckligt upphettade hamburgare
 • druckit opastöriserad mjölk.

Människor har även blivit sjuka efter att ha ätit bladgrönsaker. Dessa har förmodligen förorenats vid bevattning med förorenat vatten, vid gödsling eller av vilda djur.

Symtom

Ehec ger kraftiga magsmärtor, diarréer som kan vara blodiga och ibland kräkningar. Ehec kan även ge milda symtom och en del märker inte ens av sjukdomen.

Ehec kan i vissa fall ge svåra sjukdomar. Bland annat kan njurarna påverkas allvarligt (hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS). Det kan kräva dialys och intensivvård. I värsta fall orsakar detta dödsfall.

Särskilda riskgrupper

Ehec kan drabba alla, men allvarliga följder som HUS är vanligast hos barn under fem år. Även äldre är särskilt känsliga för komplikationer

Så minskar du risken att bli sjuk


God hygien när du lagar och hanterar mat

 • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat och alltid direkt efter att du rört vid rått kött och köttfärs eller tagit på förorenade redskap, skärbrädor och bänkytor. Torka händerna torra med ren tyghandduk eller med hushållspapper. 
 • Håll isär rått kött från andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad. 
 • Diska knivar, skärbrädor och andra redskap noga när du skurit och hanterat rått kött. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor. 
 • Använd lagom stark vattenstråle när du tvättar händer eller sköljer smutsiga skärbrädor och redskap så undviker du stänk till ytor, andra livsmedel i köket och till dig. 
 • Håll rent på arbetsbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper, inte disktrasan. 

Upphetta köttet

Ät inte rå köttfärs och låt inte små barn smaka på rå köttfärs. Rå eller otillräckligt genomstekt köttfärs kan göra dig sjuk eftersom den kan innehålla Ehec-bakterier.

Genom att hetta upp köttfärsen ordentligt dör eventuella ehec-bakterier. 

Hur vet man om köttfärs är genomstekt?

 • Det räcker inte att titta på köttfärsens färg. Köttfärs kan bli brun och se färdig ut innan den har blivit tillräckligt varm. För att vara genomstekt ska köttfärs ha nått 70 graders temperatur.
 • Genomstekt köttfärs är inte trådig och har ofärgad köttsaft utan rosa inslag.
 • Det säkraste är att mäta temperaturen i exempelvis en köttfärsbiff med en termometer.

Annat att tänka på

 • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk. 
 • Skölj grönsaker ordentligt. 
 • Var noga med att tvätta händerna efter det att du har varit i kontakt med djur, särskilt nötkreatur, får och getter. 

Bakterier

Senast granskad 2023-10-16