Ehec

Ehec är en sjukdomsframkallande variant av den vanliga tarmbakterien Escherichia coli. Ehec kan orsaka blodiga diarréer och ger i vissa fall allvarliga komplikationer som kan skada andra organ, främst njurarna. Ehec drabbar oftast små barn och äldre. 

Vad är Ehec?

Ehec är en bakterie som kan bilda gifter i tarmen. Förkortningen ehec står för enterohemorragisk Escherichia coli.

Gifterna kallas för shigatoxin och ehec kallas därför ibland för shigatoxinproducerande Escherichia coli (stec). Äldre benämningar är verotoxin och verotoxinproducerande Escherichia coli (vtec).

Var finns Ehec?

Ehec finns över hela världen och kopplas framför allt ihop med nötkreatur, men kan även förekomma hos andra idisslare som får och getter. Bakterien finns i tarmen hos infekterade djur och där kan de finnas utan att djuren själva är sjuka. Bakterien kan spridas via avföringen till andra miljöer och på så sätt förorena livsmedelsråvaror.

Ehec har god förmåga att överleva i sura miljöer och kan därför överleva den sura miljön i magsäcken. Detta bidrar det till att det inte behövs mer än 10 till100 bakterier för att orsaka sjukdom.

Människor har bland annat blivit sjuka av ehec efter att ha ätit otillräckligt upphettade hamburgare, opastöriserad mjölk, sallad och kallrökt korv. Ehec har även hittats på grönsaker och frukter, som förmodligen har förorenats vid bevattning med förorenat vatten eller vid gödsling.

Symtom

Ehec ger kraftiga magsmärtor, diarréer som kan vara blodiga och ibland kräkningar. Benämningen enterohemorragisk betyder blodig diarré, vilket anknyter till symtomen. Ehec kan även ge milda symtom och helt symtomfria bärare förekommer också.

Ehec kan i vissa fall ge svåra komplikationer, bland annat i form av hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Det är en allvarlig njurpåverkan som kan kräva dialys, intensivvård och i värsta fall orsaka dödsfall.

Särskilda riskgrupper

Ehec kan drabba alla, men allvarliga komplikationer som HUS är vanligast hos barn under fem år. Även äldre är särskilt känsliga för komplikationer

Så minskar du risken att bli sjuk

Ät inte rå köttfärs och låt inte små barn smaka på rå köttfärs. Rå eller otillräckligt genomstekt köttfärs kan göra dig sjuk eftersom den kan innehålla Ehec-bakterier.

Genom att hetta upp köttfärsen ordentligt dör eventuella ehec-bakterier. Bakterien dör snabbt vid ca 70 grader.

När du hanterar rått kött inklusive köttfärs:

  • Var noggrann med hygienen i köket när du hanterar rått kött och köttfärs. 
  • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat och alltid direkt efter att du hanterat rått kött och köttfärs eller tagit på förorenade redskap, skärbrädor och bänkytor. Torka händerna torra med ren tyghandduk eller med hushållspapper. 
  • Håll isär rått kött från andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad. 
  • Diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor. 
  • Använd lagom stark vattenstråle när du tvättar händer eller sköljer smutsiga skärbrädor och redskap så undviker du stänk till ytor, andra livsmedel i köket och till dig. 
  • Håll rent på arbetsbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper. 
  • Genomstek alltid köttfärs - genom att hetta upp ordentligt dör eventuella Ehec-bakterier.

Annat att tänka på:

  • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk. 
  • Skölj grönsaker ordentligt. 
  • Var noga med att tvätta händerna efter det att du har varit i kontakt med djur, särskilt nötkreatur, får och getter. 
Senast granskad 2024-02-16