Riksmaten ungdom

Riksmaten ungdom är den första nationella undersökning av ungdomars matvanor. Resultaten från våra matvaneundersökningar använder vi för att studera matens betydelse för hälsa och sjukdomar, utveckla kostråd och hålla lagstiftningen relevant.

Cirka 3 400 ungdomar har deltagit i datainsamlingen som nu är avslutad.  De första resultaten förväntas vara klara och publiceras i en slutrapport våren 2018.

Riksmaten Ungdoms logotyp

Senast granskad 2018-01-17