Försäljning av hönsägg

Hönsägg

Det finns särskilda handelsnormer för hönsägg i förordning (EG) nr 1308/2013. För att få leverera hönsägg till detaljhandeln (butiker, restauranger, bagerier med flera) ska äggen först sorteras och märkas vid ett godkänt äggpackeri. Man kan ansöka om ett sådant godkännande hos Livsmedelsverket. Vilka rutiner man ska ha, vilken utrustning som krävs och hur lokalerna ska vara utformade kan man läsa om i de nationella branschriktlinjerna för äggpackerier.

Uppköpare av hönsägg

Om du ska fungera enbart som en äggförsäljare/grossist som köper upp hönsägg och sedan säljer vidare till konsument eller detaljhandel/storhushåll får du bara köpa ägg som är märkta och kvalitets- och viktsorterade vid ett godkänt äggpackeri. Som äggförsäljare/grossist ska du vara registrerad livsmedelsföretagare hos miljökontoret i din kommun. Om du vill köpa upp hönsägg direkt från äggproducenter som inte har något eget godkänt äggpackeri, så måste du själv ansöka om godkännande av äggpackeri hos Livsmedelsverket.

Försäljning av små mängder ägg

Om du inte vill ansöka om godkännande av äggpackeri har du möjlighet att sälja små mängder av dina egenproducerade hönsägg direkt till konsument hemma på gården, på torget eller genom dörrförsäljning. Vissa specifika fall kan också jämställas med försäljning av ägg direkt till konsument, till exempel då äggproducenten säljer hela, osorterade ägg i egen gårdsbutik som ligger alldeles i närheten av hönshuset. 

Små mängder ägg är den årliga produktionen från högst 350 fjäderfän.

Vaktelägg och andra ägg

Andra ägg än hönsägg, till exempel ägg från vaktlar, gäss, änder, pärlhöns, kalkoner och rapphöns, får man dessutom leverera i små mängder till lokal detaljhandel. Läs mer om vilka regler som gäller vid försäljning av små mängder primärprodukter i Livsmedelsverkets broschyr.

Det finns regler om salmonellakontroll av fjäderfä. Kontakta Jordbruksverket för att ta reda på om du behöver ta prover på din besättning.

Senast granskad 2017-09-21