Brexit - Storbritannien

Eftersom Storbritannien valt att lämna EU utreds för närvarande ett eventuellt avtal mellan EU och Storbritannien.

Livsmedel från Storbritannien

Om det blir en "hård brexit", det vill säga utan avtal, blir det samma krav på gränskontrollpliktiga livsmedel från Storbritannien som från land utanför EU från och med den 30 mars 2019.

Det innebär att sändningar med animaliska och ekologiska livsmedel som importeras direkt från Storbritannien till Sverige ska genomgå gränskontroll. Det är dock i dagsläget oklart hur lång tid det tar innan Storbritannien helt uppfyller samtliga krav för att få exportera animaliska och ekologiska livsmedel till EU.

Kontaktuppgifter till Sveriges gränskontrollstationer

Gränskontrollpliktiga livsmedel från Storbritannien är i nuläget animaliska livsmedel och ekologiska livsmedel.

Livsmedelsverket uppmanar alla importörer av animaliska livsmedel och ekologiska livsmedel att kontakta Livsmedelsverket om livsmedlen planeras att importeras från Storbritannien.

E-post: gks@slv.se
Telefon: 018-171429

Livsmedel till Storbritannien

Export av livsmedel från Sverige till Storbritannien kan också påverkas vid en eventuell "hård brexit". Storbritannien kan då komma att betrakta varje EU-medlemsland som ett nytt tredjeland (land utanför EU) och eventuellt kräva särskilda godkännandeprocesser för varje land och produkt, främst för animaliska produkter.

Om det blir en "hård brexit"  kan Livsmedelsverket behöva öppna upp nya produktmarknader i Storbritannien, samt ge en ökad kontroll av sändningar vid framtida livsmedelsexport till Storbritannien.

Storbritanniens kommande  beslut kring brexit kan alltså innebära att kostnaderna i samband med export ökar. Effekten av brexit och hur det kommer att påverka svenska livsmedelsexportörer är alltså oklar i dagsläget. Förbered dig genom att läsa länkarna nedan.

Senast granskad 2019-02-06