Kazakstan

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Kazakstan.

Euroasiatiska ekonomiska unionen

Kazakstan ingår i Euroasiatiska ekonomiska unionen (EaEU) tillsammans med Ryssland, Vitryssland, Kirgizistan och Armenien. Anläggningar listade vid Ryssland med särskild kontroll kan exportera också till Kazakstan.

Bilaterala exportintyg mellan EU och Kazakstan

Nyligen har harmoniserade exportintyg mellan EU och Kazakstan förhandlats för ett antal produkter. Dessa kommer snart att finnas tillgängliga via plattformen Traces Classic. Vid förekommande fall där specifika exportintyg mellan EU och Kazakstan saknas för vissa produkter kan istället motsvarande exportintyg mellan EU – EaEU användas.

Kazakstan accepterar generellt inte de harmoniserade exportintygen mellan EU och Ryssland. Tills vidare har dock två undantag har gjorts från denna regel för LIVS 209 (fiskprodukter) och LIVS 212 (mejeriprodukter).

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-01-13