Traces (Trade Control and Expert System) i exporten

Här hittar du mer information om EU Kommissionens plattform TRACES och hur den används vid export till länder utanför EU

Vad är TRACES?

Harmoniserade exportintyg i TRACES

Utfärda intyg i TRACES

Intygen ska fyllas i av exportören i TRACES, inspektören fyller i vissa delar i systemet, intyget skrivs sedan ut för att signeras och stämplas av inspektören vid den behöriga myndigheten (Livsmedelsverket eller en kommun). 

Manualer till TRACES Classic

Manualer till TRACES.NT

Här publiceras manualer och information om hur hanteringen av exportintyg ser ut i TRACES.NT. 

Kontakta Livsmedelsverket via ok_export_uk@slv.se när du väntar på att bli validerad som användare efter registrering.

Senast granskad 2021-10-06