PM 2022 - Akrylamid i kaffe 2022

I den nationella planen för kontroll i livsmedelskedjan för åren 2020-2022 finns övergripande mål som bland annat syftar till att livsmedel och dricksvatten ska vara säkra att konsumera för konsumenterna.  Ett antal effektmål har också fastställts, där risken för negativa hälsoeffekter som kan orsakas av akrylamid ska minskas.

I enlighet med operativt mål nr 13 (perioden 2020-2022) ska offentlig kontroll utföras för att verifiera att företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av akrylamid i kaffe (inklusive snabbkaffe) ligger under angivna åtgärdsnivåer, enligt förordning (EU) nr 2017/2158. Målet berör kafferosterier samt företag som importerar kaffe eller köper in kaffe från andra EU-länder.

Publikation

Läs publikation
""

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Oönskade ämnen
Utgivningsår
2022
Antal sidor
8