PM 2020 - Matsvinn på sjukhus – Sammanställning av regionernas mätningar 2019

Att mat kastas på sjukhus är inte hållbart, varken för hälsa eller för ekonomi. Det är också problematiskt när maten inte hamnar i magen.

Att patienten får i sig den näring hen behöver är en förutsättning för en god vård. Under hösten 2019 har därför data samlats in från regionerna för matsvinn vid sjukhus, i en förstudie till en kommande större kartläggning. Det finns en stor variation i matsvinnsmängderna. Ett aktivt arbete pågår med att utveckla metoder för att mäta och minska matsvinn.

Publikation

Läs publikation
Bild på framsidan av ett PM med texten Matsvinn på sjukhus – Sammanställning av regionernas mätningar 2019

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Miljö och matsvinn
Utgivningsår
2020
Antal sidor
6