PM 2020 - Matsvinn på sjukhus – Sammanställning av regionernas mätningar 2019
Bild på framsidan av ett PM med texten Matsvinn på sjukhus – Sammanställning av regionernas mätningar 2019
Ladda ner

(PDF 0,8 MB)