2020 - Regeringsuppdrag - Utveckling av offentliga måltider 2017-2019

Livsmedelsverket har haft i uppdrag att inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi fortsätta arbetet med att utveckla och driva ett kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Publikation

Läs publikation
Framsida av rapporten med texten 2020 Regeringsuppdrag - Utveckling av offentliga måltider 2017-2019

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Regeringsuppdrag - Offentliga måltider - Rapport
Utgivningsår
2020
Antal sidor
20