PM 2020 - Matsvinn på sjukhus – Sammanställning av regionernas mätningar 2019

Att mat kastas på sjukhus är inte hållbart, varken för hälsa eller för ekonomi. Det är också problematiskt när maten inte hamnar i magen.

Att patienten får i sig den näring hen behöver är en förutsättning för en god vård. Under hösten 2019 har därför data samlats in från regionerna för matsvinn vid sjukhus, i en förstudie till en kommande större kartläggning. Det finns en stor variation i matsvinnsmängderna. Ett aktivt arbete pågår med att utveckla metoder för att mäta och minska matsvinn.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Miljö och matsvinn
Utgivningsår
2020
Antal sidor
6