L 2022 nr 02 - Andra länders insatser för att minska befolkningens intag av salt

Livsmedelsverket fick 2020 i uppdrag av regeringen att undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salthalten i livsmedel genom ett generellt saltsänkningsprogram.

Denna rapport är en kartläggning av andra länders erfarenheter av saltsänkningsprogram.

 

Rapporten är tänkt att ligga till grund för dialog om hur ett framtida saltsänkningsprogram i Sverige skulle kunna se ut och vilka förutsättningarna för ett sådant saltsänkningsprogram är.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Matvanor - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2022
Antal sidor
44