L 2021 nr 22 - Matsvinn i kommunala förskolor, skolor och äldreboenden

Detta är Livsmedelsverkets andra nationella kartläggning av matsvinn från luncherna vid kommunala måltidsverksamheter. Resultaten kommer att bidra till rapporteringen för det nationella etappmålet samt för rapporteringen till Agenda 2030.

159 av landets 290 kommuner har rapporterat in matsvinnsdata från 2020 års mätningar i förskola, skola och äldreboenden. Skolan mäter mest och där är matsvinnet lägst, följd av förskolan och äldreomsorgen. Uppgifter om matsvinnets storlek är viktigt för jämförelser mellan kommuner och som ett underlag för beslutsfattare och verksamhetsplanering.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Miljö och matsvinn - Offentliga måltider
Utgivningsår
2021
Antal sidor
38