L 2021 nr 21 - Kartläggning av per- och polyfluorerade alkylsubstanser PFAS

Livsmedelsverket genomförde under 2020 en kartläggning gällande förekomst av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i det kommunala rå- och dricksvattnet. 

Syftet var att få en bättre och uppdaterad bild över exponeringssituationen för PFAS från dricksvatten för svenska konsumenter som försörjs med kommunalt dricksvatten. I denna rapport har resultatet från kartläggningen sammanställts.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Dricksvatten - Oönskade ämnen
Utgivningsår
2021
Antal sidor
38