Matutbudet i ungdomars vardag - Kartläggning av utbudet på och omkring ett nationellt urval av högstadie- och gymnasieskolor

Få skolor erbjuder frukt samtidigt som det är vanligt med godis, läsk och kakor i skolkafeterior. Skolans uppdrag att utjämna skillnader även när det gäller matvanor behöver bli tydligare, liksom skollagens krav på näringsriktiga måltider. Det är slutsatserna från en kartläggning av matutbudet i skolor och i ungdomars närmiljö. 

Syftet med denna kvantitativa undersökning var att studera ungdomars förutsättningar att välja hållbart i vardagen genom att kartlägga matmiljön i och omkring skolan. Resultaten är intressanta för skolor och kommuner i arbetet för att främja hållbara levnadsvanor. De utgör även ett viktigt underlag för myndigheternas arbete på området.

 

Kartläggningen visar att svenska ungdomar har goda förutsättningar att äta en bra lunch i högstadiet och gymnasiet, men ofta konkurrerar skolmåltiden med närliggande snabbmatsrestauranger. Få skolor erbjuder frukt samtidigt som många skolkafeterior erbjuder godis, kakor och läsk. Skolans kompensatoriska uppdrag, det vill säga att arbeta med måltider för att utjämna skillnader mellan elever, syns till viss del men skulle kunna förtydligas. 

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Offentliga måltider - Skola
Utgivningsår
2021
Antal sidor
146