L 2021 nr 04 - Kompetensutvecklingsbehov i det svenska systemet för revision av kontrollen livsmedelskedjan

Samtliga kontrollmyndigheter som utför offentlig kontroll i livsmedelskedjan ska se till att deras kontrollverksamhet blir reviderad.

Revision är ett viktigt verktyg för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter hos den enskilda kontrollmyndigheten och i hela Sveriges kontrollsystem. Revision inom livsmedelskedjan utförs idag av länsstyrelserna (revision av kommunernas livsmedelskontroll), Livsmedelsverket (revision av livsmedelskontroll som utförs av länsstyrelserna och Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö) samt Jordbruksverket (revision av länsstyrelsernas kontroll inom områdena djurskydd, djurhälsa, animaliska biprodukter och foder).

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2021
Antal sidor
54