2018 nr 25 - Kartläggning av måltider i kommunalt drivna förskolor, skolor och omsorgsverksamheter 2018

Denna kartläggning belyser de offentliga måltiderna i kommunalt drivna förskolor, skolor och äldreomsorg. 

Uppgifterna har samlats in i en nationell enkätundersökning riktad till alla Sveriges kommuner. Sammantaget har 263 av Sveriges 290 kommuner svarat på åtminstone någon av frågorna i kartläggningen. 

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Offentliga måltider
Utgivningsår
2018
Antal sidor
44