Nyord på svinniska

Hur gör du för att minska matsvinnet? I vår nya ordbok finns ett tjugotal nyord för olika sätt att undvika matsvinn.  Vi hoppas inspirera fler
att hitta nya sätt att få maten att hålla längre och inte kasta mat i onödan. Har du förslag på något eget ord?

Tre steg för ett minskat matsvinn hemma

Ätbar mat som slängs innebär både ett resursslöseri och en klimatpåverkan helt i onödan. Men det går att göra skillnad genom att börja slänga mindre i sitt eget kök.

Senast granskad 2019-03-21