Portionsguiden

Portionsguiden används för att ange hur mycket man ätit av olika livsmedel i bland annat matvaneundersökningar.  

Portionsguiden har tagits fram av Livsmedelsverket för att det ska vara lättare att uppskatta hur mycket man ätit och druckit av olika livsmedel i matvaneundersökningar. Portionsgiuden är framtagen för en vuxen målgrupp. Dokumentet Revidering av Matmallen är underlaget till Portionsguiden. 

Portionsguiden går att ladda ner och finns för alla att använda. Till guiden hör en portionsnyckel och ett anteckningshäfte. Portionsguiden är översatt till engelska och vid intresse av den engelska versionen kan ni kontakta datauttag@slv.se. 

Fotona i Portionsgiuden finns inte tillgängliga som separata filer. Dock får man klippa och klistra från PDF-filen om man vill min använda bilderna i ej komersiellt syfte samt hänvisar till "Portionsguide. Livsmedelsverket 2010."

Portionsguiden

Portionsguide nyckel

Anteckningshäftet

Matmallen

 

 

Senast granskad 2024-04-12